De Oude School

De Oude School is van oorsprong een school uit de jaren dertig uit de vorige eeuw. De opdrachtgever heeft in een tenderprocedure het pand verworven en wil het voornamelijk als woning gebruiken.
Maar de doorslaggevende reden voor de toewijzing was het ter beschikking stellen van het pand voor exposities voor kunstenaren, een groep waarvoor het pand de laatste twintig jaar heeft onderdak geboden. Hierdoor vervult het gedeeltelijk nog steeds een openbare functie.
Studio YAA heeft advies uitgebracht hoe kunst en wonen in een pand met elkaar verweven kan worden zodat beide functies naast elkaar uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is er met grote zorgvuldigheid een interieurplan voor de klaslokalen ontwikkeld waarbij de oorspronkelijke kenmerkende details in het nieuwe plan zelfsprekend worden opgenomen.
De typische maten van de klaslokalen (7,5mx7,5m) zullen worden in het nieuwe ontwerp behouden blijven en d.m.v. meubelelementen wordt de ruimte gevormd naar de gewenste functie zoals bijvoorbeeld een badkamer. Op die manier is de woonfuctie een soort tijdelijke gast
in het schoolgebouw en maken we ruimtes die qua schaal en behoefte passen bij een woongebouw.

Opdrachtgever: Particulier
Ontwerpteam: Annika Hermann, Yvonne
Modderman, Tala Wadeh
Oppervlakte: 300 m2
Ontwerp: 2022
Oplevering: 2022